Категорії
Блог

Теорія струн та єдність дискретного та неперевного

В колах (може і в квадратах) вчених років з 50 народилася теорія струн, котрою вони хочуть описати весь світ. Вони давно прагнуть знайти якусь одну формулу з надцяти грецьких та латинських букв та арабських цифр котра б давала відповіді на всі запитання на світі. Їм так простіше щоб багато не розказувати, написати раз крейдою на дошці і всі розумітимуть що так має бути, бо так є. Спочатку Демокріт зі своїми атомами, потім Ньютон з бажанням описати все за допомогою механіки, Максвелл вбачаючи всюди вплив електронів, а далі відкрили сильну та слабку взаємодію. Тепер от хочуть все це загорнути в одну упаковку. Хоча всі ми знаємо що буде в середині — 42.

Але до теорії струн. Певно всі ми знаємо що в океані є острів, на острові дуб, під дубом зарита скриня, у скрині — заєць, в зайці — качка, в качці — яйце, точніше молекули складаються з атомів, атоми з протонів електронів та нейтронів і так далі до кварків, адронів та бозонів. Так от тепер вчені кажуть що там в середині є ще селектрони та скварки (шкварки?), думаю на цьому не закінчиться.  Тепер вже точно про струни. В 60-х роках XX століття виникла теорія струн котра трохи еволюціонувала в теорію суперструн. Процитую тут одне з формулювань. В дуже малих масштабах, на настільки малих відстанях (і при височезних енергіях взаємодій) матерія перетворюється в серію стоячих хвиль, подібних тим, що збуджуються в струнах музичних інструментів. Подібно гітарній струні, у такий струні можуть збуджуватися, крім основного тону, безліч обертонів чи гармонік. Кожній гармоніці відповідає власний енергетичний стан.

Струни там не прості і бринять в просторі з набагато більшими вимірами ніж наш світ. Проте ця теорія стверджує те саме що й корпускулярно-хвильова теорія де Бройля — кожна елементарна частинка має й хвильову природу. В університеті якраз певно після проходження цього матеріалу в голові засіла думка про єдність дискретного та неперервного. Так як і частинки що є і частинками і хвилями все неперервне є дискретним і все дискретне є неперервним. Скільки б ми не дробили атом ми не знайдемо тої єдиної елементарної крупинки з котрої все і складається,  дріблення може йти до безмежності. Можемо піти і в зворотньому напрямку — атоми які є дискретними частинками складаються в суцільні неперервні молекули, котрі якщо збільшити масштаб також дискретні, та самодостатні, але з’єднуючись між собою вони утворюють цілісні організми, людей. Знову віддалившись ми отримуємо дискретно людину котра комунікуючи та взаємодіючи з і ншими утворює суспільство, народи. Народи творять людство і так далі до квантильярдів Всесвітів, що в свою чергу творять щось Одне.

Вибачте, мене трохи понесло. То якщо теорія струн правдива, на якому інструменті грає Бог? Гітара, Бандура, Балалайка чи може Цимбали?